e-Meeting
Burapha University

เข้าสู่ระบบ

- วิดีโอสอนการใช้งาน สำหรับผู้ร่วมประชุม
 

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 - Login เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกการประชุมแล้วดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประชุม

*หมายเหตุ สำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ